Publications

Publications (polish):

 1. Zwyrodnienie trzeszczki kopytowejM. Hecold, A. Berezowski, J. Persona,  Weterynaria w Praktyce 5/2009
 2. Znieczulenie ogólne u koni w przypadkach ostrych– J. Persona, P .Dziekan, R. Górecka, A. Bereznowski, M. Hecold ,- Weterynaria w Praktyce 6/2009
 3. Ochwat- problem wciąż aktualny– – J. Persona, P. Dziekan, R. Górecka, A. Bereznowski, M.Hecold ,-  Weterynaria w Praktyce 6/2009
 4. Podstawowa opieka weterynaryjna nad starszym koniem Cz.I, Zabiegi profilaktyczne i utrzymanie starszych koni – K. Anusz, A. Bereznowski, M .Hecold, M. Zalewska, J. Kita.- Magazyn Weterynaryjny 11/09
 5. Podstawowa opieka weterynaryjna nad starszym koniem Cz.II Wybrane choroby starszych koni- – K.Anusz, A. Bereznowski, M.Hecold, M. Zalewska, J.Kita. Magazyn Weterynaryjny 01/10
 6. Dychawica świszcząca koni dr n. wet. Andrzej Bereznowski, dr n. wet. Przemysław Dziekan, lek. wet. Joanna Persona, lek. wet. Mateusz Hecold, dr n. wet. Renata Górecka str. 70 Weterynaria w praktyce numer 7-8/2010, lipiec
 7. Lewczuk D.. Berezowski A., Hecold M., Kłos Z 2011. Częstość występowania martwicy chrzęsto-kostej u ogierów w Zakładach Treningowych– doniesienie wstępne. Roczniki Naukowe PTZ, zeszyt 3. str.31-38.
 8. Cywińska A., Szarska E., Gorecka R., Witkowski L., Hecold M., Berezowski A., Schollenberger A., Winnicka A.: Acute chase protein concentrations after limited distance and long distance endurance rides In horses. Research in Veterinary Science 2012, 93: 1402-1406
 9. Cywińska A., Szarska E., Gorecka R., Witkowski L., Wyszyńska Z., Hecold M., Berezowski A., Schollenberger A., Winnicka A.: Lumphocyte proliferation activity after limited (light class) and long (CEI) distance endurance rides in horses. Central European Journal of Immunology 2012; 37 (4): 326-331
 10. Lewczuk D., Berezowski A., Hecold M., Kłos Z. 2012 Występowanie osteochondrozy w polskiej populacji koni półkrwi. Hodowca i Jeździec nr 1 (33) str.36-38
 11. Hecold M., Lewczuk D. Powtarzalność pomiarów kości pęcinowej młodych ogierów półkrwi. Materiały Konferencyjne PTZ Kraków 2013 str. 86.
 12. Drewnowska O., Hecold M.: Zdrowo na wakacjach cz. 1: Zagrożenia wynikające ze zmiany stajnii, Gallop Koń&Jeździec 5/2014
 13. Drewnowska O., Hecold M.: Zdrowo na wakacjach cz. 2: Bezpieczny transport; Gallop Koń&Jeździec 6/2014
 14. Drewnowska O., Hecold M., Turek B.: Monitoring koni podczas znieczulenia ogólnego przy ograniczonych warunkach aparaturowych; Życie Wet 89(9) 2014 [pkt. 4]
 15. Agnieszka Turło, Anna Cywińska, Mateusz Hecold, Anna Winnicka: Wskaźniki biochemiczne krwi przydatne w ocenie układu ruchu koni sportowych.Część I. Charakterystyka wskaźników metabolizmu kości i chrząstki;  Życie Weterynaryjne • 2014 • 89(7) [pkt. 4]
 16. Turło A., Cywinska A., Hecold M., Winnicka A. 2014. Wskaźniki biochemiczne krwi przydatne w ocenie układu ruchu koni sportowych. Część II. Wpływ treningu i urazów ortopedycznych na metabolizm kości i chrząstki. Życie Wet., 89, 665-668 (4 pkt)
 17. D.Lewczuk, M. Hecold, A. Ruść, M. Frąszczak, A. Bereznowski, A.Korwin – Kossakowska, S. Kamiński, J. Szyda. SNPs associated with osteochondrosis in horses on different stage of training. EAAP Copenhagem 25-29.08.2014. Book of Abstract  p.375.
 18. A.Korwin-Kossakowska , D. Lewczuk, E.Karpniak, I.Bieńkowska, A.Bereznowski, M.Hecold. Zależność pomiędzy występowaniem genotypów COL9A2 a zachorowalnością koni na osteochondrozę. Streszczenia PTZ Siedlce 2014 str.175.
 19. Drewnowska, Hecold „Zdrowo na wakacjach, zagrożenia wynikające ze zminy strajni” Galop czerwiec 20141.
 20. K.Marycz, J.Kolanowski, J.Grzesiak, M.Hecold, O.rac, H. Tetrycz “Application of gold nanoparticles (AuNPS) of different concentrations to improve the therapeutic potential of autologous conditioned serum (ACS) – potential implications for equine regenerative medicine,” Journal of Nanomaterials

Wystąpienia i plakaty:

 1. Wystopowanie zmian radiologicznych u koni badanych przed kupnem – M. Hecold, A.Bereznowski,- VII Międzynarodowa Konferencja Hipitryczna 18.10.2008
 2. Występowanie osteochondrozy u koni w Zakładach Treningowych w Polsce- A. Bereznowski, Z. Kłos, M. Hecold – IGiHZ PAN Jastrzębiec 2010
 3. Wstępne wyniki badań ogierów i klaczy w ZT w kierunku osteochondrozy- A. Bereznowski, Z. Kłos, M. Hecold, D. Lewczuk – Brenna 25-27 kwietnia 2014.
 4. Zabiegi chirurgiczne na kopycie – A. Bereznowski, M. Hecold – XLVIII Konferencja Naukowa Sekcji Fizjologii i Patologii Konia PTNW “GILÓWKA 2010” 7-8 maja 05.2010
 5. Lewczuk D., Bereznowski A., Hecold M., Kłos Z. Pilot study on the OC(D) disease in Polish sport horse breeding population. Book of Abstracts No.17 (2011). EAAP -62 st Annual Meeting Stavanger 2011; 28.08-2.09 2010; p142
 6. Lewczuk D., Bereznowski A., Hecold M., Kłos Z2011 – „Wyniki badań ogierów i klaczy w ZT w kierunku osteochondrozy – PZHK – Posiedzenie Ksiąg Stadnych 28.02.2011;
 7. Lewczuk D., Bereznowski A., Hecold M., Kłos Z. 2011- „Badania ogierów i klaczy w ZT w kierunku osteochondrozy” – wykład dla hodowców PZHK –Próba dzielności ogierów 27.09.2011;
 8. Lewczuk D., Bereznowski A., Hecold M., Kłos Z. 2011 – „Kryteria selekcyjne w kierunku wyeliminowania – osteochondrozy w populacji koni półkrwi” Posiedzenie Ksiąg Stadnych PZHK 23.11.2011;
 9. Lewczuk D.. Berezowski A., Hecold M., Kłos Z 2011. Częstość występowania martwicy chrzęsto-kostej u ogierów w Zakładach Treningowych- doniesienie wstępne. Roczniki Naukowe PTZ, zeszyt 3. str.31-38
 10. D.Lewczul. A Bereznowski, M Hecold Z Kłos „Kryteria selekcyjne w kierunku wyeliminowania osteochondrozy w populacji koni półkrwi” Torwar marzec 2012
 11. M.Dzierzęcka ,M.Hecold, M.Komosa, A. Charuta , K. Barszcz „Ustawienie kości kopytowej u koni zimnokrwistych z wadliwie  ukształtowanym kopytem, coffin bone position in coldblood horses with deformations of the hoof”- publikacja w materiałach konferencyjnych i plakat: LXXIX  Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystawa Zootechnicznego: plakat
 12. Bereznowski A, Hecold M, Kłos Z, Lewczuk D: Występowanie osteochondrozy u koni w Zakładach treningowych w Polsce. Bogusławice 18.06.2013
 13. Hecold M., Lewczuk D. Powtarzalność pomiarów kości pęcinowej młodych ogierów półkrwi. Materiały Konferencyjne PTZ Kraków 2013 str. 86.
 14. M.Dzierzęcka, A.Charuta, K. Barszcz, M. Komosa, M. Hecold Radiologiczna ocena ustawienia kości kopytowej u polskich koni zimnokrwistych z wadliwie ukształtowanymi kopytami.- Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego Siedlce 2014 –plakat
 15. M.Dzierzecka, A.Charuta, M.Hecold, K.Barszcz, B.Bartyzel, S.Paśko, J.Gruszczynska Zmainy patologiczne paliczka środkowego i stawu koronowego u koni zimnokrwistych – doniesienie LXXX Zjazd PTZ Bydgoszcz 2015
 16. D.Lewczuk , M. Hecold, G. Brunken,  Ocena osteohondrozy polskich koni półkrwi według systemu niemieckiego .LXXX zjazd PTZ Bydgoszcz 2015- doniesienie
 17. M.Hecold. Zastosowanie przeszczepów autologicznych komórek macierzystych w leczeniu urazów ścięgien i chorób zwyrodnieniowych stawów u koni wyścigowych i sportowych-
 18. Zastosowanie przeszczepów autologicznych komórek macierzystych w leczeniu urazów ścięgien i chorób zwyrodnieniowych stawów u koni wyścigowych i sportowych” (- omówienie przypadków) L.Strypikowska M.Hecold specjalista chorób koni, Vetmedica Łodz 2015 – doniesienie
 19. M.Hecold, B.Giercuszkiewicz, R.Buczkowska „Nowoczesne metody terapii stawów i ścięgien u koni wyścigowych” oraz „Terapie wspomagające leczenie urazów stawów i ścięgien oraz fizykoterapia pomagająca utrzymac optymalną formę konia” wykłady dla trenerów wyścigowych- Tor Służewiec 11.05.2015
 20. M.Hecold, R.Buczkowska, B.Hecold „Badanie radiologiczne w praktyce , badanie konia przed kupnem” III Konferencja Praktycy Studentom Werocław 2015-12-15-wykład
 21. R.Buczkowska, M.Hecold, M.Żółkiewicz, D.Domańska, M.Trela, S.Dąbrowski „Zabiegi operacyjne na wymieniu” , -monografia „Rozród i mastitis u bydła” Warszawa 2015
 22. M.Hecold, R. Buczkowska, B.Hecold,  „Schorzenia stawu krzyżowo biodrowego oraz wyrostków stawowych w odcinku szyjnym oraz piersiowo-lędzwiowych- diagnostyka i terapia” Olsztyn 2015 wykłady dla studentów i lekarzy

Inne:

 1. Redakcja naukowa i merytoryczna rozdziału nr.50 w „Praktyka Kliniczna KONIE” przekład niemieckiego wydawnictwa autorstwa O.Dietz, B. Huskamp – Mateusz Hecold
 2. Wykonawca grantu rozwojowego NCBiR – NR 12 0037 06 „ Analiza optymalnego momentu selekcji koni na osteochondrozę w zakładach treningowych młodych koni”  w IGHZ PAN Jastrzębiec

Szkolenia:

 1. Z.Kłos, A. Bereznowski, M. Hecold Warsztaty z podstaw znieczuleń diagnostycznych i chirurgii narządu ruchu –-, WMW SGGW Warszawa 18.10.2008
 2. M.Hecold Warszty z podstaw hipiatrycznej radiologii klinicznej- Wrocław 2015

Read more

Read less